Professional Tətbiqi Kinesiologiya
Əzələ - Fasal zəncirlərinin müayinə və bərpası
Diaqnostika. Müalicə. Reabilitasiya


Bakı / 26 - 28 oktyabr
Azərbaycan dilinə tərcümə ilə, rus dilində seminar
- Bu seminar nədən ibarətdir?
- Dayaq-hərəkət aparatının pozğunluqlarının diaqnostikasına və korreksiyasına tədbiqi kineziologoya nəzərindən yeni yanaşma.

- Əzələlərin əsas funksional pozğunluqları və onların səbəbləri

- 9 əzələ zənciri. Disfunksiyaların diaqnostikası və korreksiyası;

- Manual Əzələ Testi (MƏT);

- Struktur pozuntuların qlobal diaqnostikası

- Tibbi reabilitasiya və kineziterapiya üçün müəllifi alqoritmlər.


Bu seminar kimin üçündür?
1
Müxtəlif ixtisaslar üzrə həkimlər
Ortoped-travmatoloqlar, reabilitasiya mütəxəssisləri, nevroloqlar, pediatrlar, ailə və idman həkimləri, osteopatlar və digər mütəxəssislər.
2
Massajçi, reabilitasiya terapevtləri, fizioterapevtlər
Ağrı sindromları ilə işləyən mütəxəssislər.
3
İdman komandalarının həkimləri üçün
Hərəkət prinsiplərini başa düşmək və idmançının fiziki imkanlarını genişləndirmək

4
Kinezioloqlar və osteopatlar
Professor Kirdoqlonun elmi cəhətdən sübut edilmiş ən effektiv üsullarından istifadə edərək diaqnoz qoymağı və düzəltməyi öyrənəcəksiniz.

Qleb Kirdoqlo
kurs müəllimi
Tibb elmləri namizədi, ali kateqoriyalı ortoped-travmatoloq (29 il klinik staj), idman tibb və məşq terapiyası doktoru, tətbiqi kinezioloq.
"Major League" Kineziologiya, Kineziterapiya və Reabilitasiya Mərkəzinin baş həkimi.
UAPK prezidenti.
Qleb Kirdoqlo
kurs müəllimi
Tibb elmləri namizədi, ali kateqoriyalı ortoped-travmatoloq (29 il klinik staj), idman tibb və məşq terapiyası doktoru, tətbiqi kinezioloq.
"Major League" Kineziologiya, Kineziterapiya və Reabilitasiya Mərkəzinin baş həkimi.
UAPK prezidenti.
+994-55-802-83-43
Bütün suallar üçün zəng edin
Seminar köməkçisi
Ukrayna Tətbiqi Kinesiologiya Assosiasiyasının ən yaxşı müəllimləri


 • Elena DÖVQAN
  Tibb elmləri namizədi, nevropatoloq, tətbiqi kinezioloq, kraniosakral terapevt.
Seminar proqramı
Çərşənbə, 26 oktyabr
- Принцип "холистического" подхода. "Треугольник здоровья". Уровни организации организма;

- Проприоцепция. Рецепторный аппарат проприоцептивной чувствительности;

- Прикладная физиология мышц. Физиология мышечного сокращения. Миотатический и обратный миотатический рефлексы. Реципрокное торможение. Фазическое и тоническое сокращение.

- Основные функциональные нарушения мышц и их причины. Понятие о триггерном пункте. Диагностика и коррекция;

- Мануальное мышечное тестирование (ММТ).
Нейрофизиологические основы и правила проведения ММТ;

- Мышечно-фасциальное единство. Система «Тенсегрити»;
Индикаторная мышца. Независимый индикатор и индикатор цепи. Виды нарушений в МФЦ;
27 oktyabr cümə axşamı
- Поверхностная вентральная миофасциальная цепь. Топографическая анатомия и биомеханика. ММТ индикаторных мышц. Диагностика нарушений цепи. Способы коррекции.
Понятие приоритета и способы его определения.

- Поверхностная дорзальная миофасциальная цепь. Топографическая анатомия и биомеханика. ММТ индикаторных мышц.
Диагностика нарушений цепи. Способы коррекции.

- Латеральная миофасциальная цепь. Топографическая анатомия и биомеханика. ММТ индикаторных мышц.
Диагностика нарушений цепи. Способы коррекции.
Cümə, 28 oktyabr

- Спиральная миофасциальная цепь. Топографическая анатомия и биомеханика. ММТ индикаторных мышц. Диагностика нарушений цепи. Способы коррекции.

- Глубинная миофасциальная цепь. Топографическая анатомия и биомеханика. ММТ индикаторных мышц. Диагностика нарушений цепи. Способы коррекции.

- Дисфункции диафрагм тела.

- ПНФ и динамическое переобучение - реедукация.

- Взаимодействие миофасциальных цепей туловища и нижних конечностей. Понятие "паттерна".

- Новые подходы кинезитерапии и реабилитации с позиций прикладной кинезиологии (практические техники).

- Клинический разбор пациентов.
Bu seminar sizə niyə lazımdır?
Azərbaycanda yeganə təlim kursu
peşəkar tətbiqi kinesiologiyada
3 gün
intensiv öyrənmə. İştirakçıların bir-birləri üzərində bacarıqlarının inkişafı. Təcrübə mübadiləsi və Tətbiqi Kinesiologiya praktikasına daxil edilməsi.
29 il
kurs müəlliminin travmatologiya, ortopediya, kineziologiya və kineziterapiya üzrə praktiki təcrübəsi.
60% praktika
Peşəkarların nəzarəti altında əllə işləmək vərdişlərinin ötürülməsi
Təhsilin dəyəri
XƏRCİN AZALDILMASI
Sentyabrın 15-dək qeydiyyatdan keçdikdə
400$
ÜMUMİ XƏRC
15 sentyabrdan sonra qeydiyyat zamanı
(mövcudluqdan asılı olaraq)
440$
Tətbiqi Kinesiologiyada Seminarlar, praktikada dərhal tətbiq edə biləcəyiniz ən effektiv texnika və texnikaları alacağınız güclü peşəkar seminardır.


UAPK seminarlarında təlim peşəkar, sərfəli və yüksək keyfiyyətlidir.
Отрывок из семинара
Преподаватель Глеб Кирдогло, президент УАПК
Son seminar iştirakçılarından real rəy
Baxın, mütəxəssislər təlim haqqında nə deyirlər
İndi qeydiyyatdan keç!
İştirakçıların sayı məhduddur
Мы свяжемся с вами в течение дня

Seminarlarımızı ziyarət edin --------->>
Səsi yandırın
Tam kurs proqramı
Kurs 22 seminardan ibarətdir və 4 il müddətinə nəzərdə tutulub.
 • I səviyyə
  Əsas kurs (Propedevtika)
  5 seminar

  125 saat
  1. Gövdə və aşağı ətrafın əzələ-fassial zəncirləri. Klinika. Diaqnostika. Müalicə.

  2. Üst ətrafın və çiyin qurşağının əzələ-fassial zəncirləri. Klinika. Diaqnostika. Müalicə.

  3. Bağ zəncirləri
  (Eksklüziv metodoloji inkişaf
  Professor Vasilyeva Akademiyası)

  4. Statik pozğunluqların vizual diaqnostikası.

  5. Dinamik pozğunluqların vizual diaqnostikası.
  Diafraqma disfunksiyası.

  Test. İmtahan. Diplom.
 • II səviyyə
  Əsas kurs
  6 семинаров

  150 часов
  5. Копрессионные синдромы нижней конечности и таза

  6. Компрессионные синдромы верхней конечности и шеи

  7. Мануальная терапия тазового региона с позиций ПК

  8. Нестабильность поясничного отдела. Грыжи дисков.

  9. Вертебральная мануальная терапия грудного отдела.

  10. Функциональные сколиозы различного генеза.
 • III səviyyə
  Təkmil kurs
  6 семинаров

  150 часов
  11. Висцеральная терапия органов брюшной полости

  12. Висцеральная терапия органов малого таза и грудной полости

  13. Краниосакральная терапия. Коррекция после черепно-мозговых травм.

  14. Краниосакральная терапия. Височно-нижнечелюстной сустав.

  15. Дисфункции суставов-1. (Тазобедренный. Плечевой)

  16. Дисфункции суставов-2. (Локтевой. Голеностопный. Колненный)
 • IV уровень
  Könüllü kurs
  5 семинаров
  1. Кинезиотейпирование с позиций прикладной кинезиологии.

  2. Рефлексотерапия с позиций прикладной кинезиологии.

  3. Прикладная кинезиология в спортивной медицине.

  4. Эмоциональная коррекция с позиций прикладной кинезиологии.

  5. Биохимическая коррекция с позиций прикладной кинезиологии (работа с нозодами).
Niyə UAPK-da təhsil almağa dəyər?
Bizimlə təlim peşəkar və effektivdir
15 il
Müəllimlərimizin reabilitasiyası və tətbiqi kinesiologiyası üzrə praktiki təcrübə. Dünya miqyasında tanınmış həkimlər.
16.000 kursant
Artıq dünya üzrə seminarlarımızda təlim keçmişik.
27 seminar
Prof. Vasilyeva adına Akademiyasının proqramı üzrə tam peşəkar təhsil kursu. Rəsmi imtahan və sertifikatlaşdırma.
Suallarınız var? Bizə zəng edin!
Dr. Elşən Əli
seminar təşkilatçısı
Тел: +994-55-802-83-43 (Ксения)
(Viber, WhatsApp)

E-mail: kineziomir@gmail.com
UAPK seminarlarında 16 000-dən çox mütəxəssis hazırlanıb! İndi qoşul!

© Ukrayna Tətbiqi Kinesiologiya və Tibbi Reabilitasiya Assosiasiyası
"Nova Med" klinikası
+994-55-802-83-43
kineziomir@gmail.com
ua-pk.com